Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

BİMER Nasıl Çalışır ?


Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)


-Doğrudan Başbakanlık. (Genelge 2006/3) BİMER uygulaması kapsamında Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların tümünde “Halkla İlişkiler Müracaat Büroları” kurulmuştur. Ancak “Alo 150” hattını cevaplamak üzere sadece valiliklerimizde çağrı merkezleri bulunmaktadır.
   İnternet aracılığı ile başvuru formunun doldurulması yada 150 numaralı telefon aracılığı ile kayıt altına alınan bu müracaat Valilik BİMER yetkilisi tarafından başvurunun içeriğine göre ilgili kurum ve kuruluşlara sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen müracaat ilgili kurum ve kuruluşlar  tarafından sonuçlandırılır ve müracaat sahibine geri bildirim yapılır. BİMER sistemde Valilik ve Valilik kapsamındaki Kaymakamlık, İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile Bakanlıklar’ ın Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük, Müstakil Daire Başkanlığı ve yine Bakanlıklar’ a bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarına kullanıcı adı ve sisteme giriş şifresi tahsis edilmiştir. Tüm kullanıcılar her gün kullanıcı adı ve şifresi ile BİMER programına girer ve o gün kendisine gelen müracaatları cevaplandırır ya da koordinasyonunu sağlar.
   Halk Sağlığı Müdürlüğü adına Halk Sağlığı Müdürü tarafından BİMER yetkilisi olarak Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Halk Sağlığı Müdürlüğü BİMER olarak; sistem tarafından gönderilen başvuruları yazı ile  ilgili Toplum Sağlığı Merkezleri ve şubelere iletir. Çözümlenen başvurular  kişiye geribildirim yapıldıktan sonra  Halk Sağlığı Müdürlüğü BİMER’ e gönderilir.İlgili başvuru değerlendirilir uygun görülürse başvuru sonucu  sistem üzerinden Başbakanlık ya da Valilik BİMER’ e iletilir.
   BİMER SABİM' e kıyasla daha kapsamlı ve her konuda başvuruya cevap vermesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla internet  üzerinden bağlantı içersinde olmasından dolayı avantajlıdır. Ancak sağlıkla ilgili başvuruların bilhassa SABİM' e yapılması, çözümün hızlı olması açısından daha önemlidir.
    Aldığımız geribildirimlerden; Başvuranların başvurularının  hızlı, güvenli ve gizlilik doğrultusunda çözümlendiği ve memnuniyetle sonuçlandığı yönünde olduğu anlaşılmaktadır. Sisteme ve çalışanlarımıza tekrar sistem üzerinden teşekkür ve memnuniyet başvuruları gelmektedir.

Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün telefonlarından 1184 iç hat numarası ile BİMER Birimine ulaşılmaktadır.
 
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English