Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Formlar


Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi  
 
 1. Okul Sağlığı Tarama Formu
 2. Evde Sağlık Hizmeti Standart Dosya Formları Genelgesi
 3. Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu / Ek-3
 4. Evde Sağlık Hizmeti İletişim ve Koordinasyon Merkezi Bilgilendirilmiş Onam Formu
 5. Evde Sağlık Hizmetine Kabul Edilen Hasta Değerlendirme Formu
 6. Evde Sağlık Hizmeti Hasta Tedavi Planı Formu
 7. Evde Sağlık Hizmeti Hasta Tahlil / Tetkik İstem Formu
 8. Evde Sağlık Hizmeti Konsültasyon İstem Formu
 9. Evde Sağlık Hizmeti Hasta Nakil Formu
 10. Evde Sağlık Hizmeti Hizmet Sonlandırma Formu
 11. Suriye'li Hasta Muayene Formu
 12. Ağız-Diş Sağlığı Muayene Formu
 13. UYGULAMA REHBERİ
 14. VELİ ONAM-BİLGİ
 15. AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA AİT KULLANIM KILAVUZU
 16. AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM- MATERYALÇOCUK BİLGİ FORMU (FORM 1A)
 17. AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM- MATERYAL YETİŞKİN BİLGİ FORMU (FORM 1B)
 18. AĞIZ DİŞ SAĞLIĞIÇOCUK MUAYENE TAKİP FORMU (FORM 2A)
 19. AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI YETİŞKİNMUAYENE TAKİP FORMU (FORM 2B)
 20. KORUYUCU FLORÜRLÜ VERNİK UYGULAMASI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
 21. GEÇİCİ KORUNAN HASTA SEVK FORMU

SUNUMLAR

 1. KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİNDE YEREL FLOR UYGULAMALAR
 2. Okul Uygulaması
 3. Öğretmen Veli Eğitimi
 4. UYGULAYICI EĞITIMINDE GOREV VE SORUMLULUKLAR
 
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English