Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Mevzuat

 

 

 
YÖNETMELİKLER
 1. 2013 Defin Yönetmelik
 2. AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 3. AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ
 4. Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
 5. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik
 6. HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ
 7. Klinik Araştırma Yönetmelik
 8. Resmi Yazışma Yönetmek
 9. Sağlık Çalışan Sorumluluk Yönetmelik
TEBLİĞLER
 1. 19.08.2011 Ceza Evler Protokol
 2. 30.04.2009 Ceza Evleri Protokol
 3. 2006.09.25 Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü
 4. BAKANLIK evde sağlık (uygulamalar hk)
 5. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi
 6. iyi klinik uygulamaları klavuzu
 7. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ
YÖNERGELER
 1. 2013 Kurumlara Ad Verme Yönerge
 2. EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
 3. İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
 4. PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİNUYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
 5. Standart Kadro Yönergesi
 6. Taşra Görevleri Yönergesi
 7. TSM Yönergesi
 8. MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI YAYIN YÖNERGESİ
GENELGELER
 1. Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesinde uyulacak esaslar
 2. Hukuki İşlem Ehliyetine İlişkin Rapor Düzenleme Yetkisi
 3. Entegre İlçe Hastanelerinden Gönderilmesi Gereken Formlar
 4. Okul Sağlığı Faaliyetleri
 5. Okul Sağlığı Hizmetleri
 6. Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS)
 7. Valilik Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi
 

 

 

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English