Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Adli Tabiblik

 

ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİ

 
 

Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar konulu 2005/143 sayılı genelge,Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 20/07/2014 tarih ve 23248055 sayılı Ölüm Belgesi düzenlenmesi hakkındaki yazısı,19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik ve 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine istinaden Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği hastane bulunan yerlerde, yerinde otopsi dışındaki adli tıp hizmetleri hastaneler tarafından verilir. Yerinde otopsi mesai saatleri içerisinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince yapılır.
Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile yerinde otopsi hizmeti dışındaki adlî tabiplik hizmetleri; mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan hekimler ve aile hekimlerinin toplamı dikkate alınarak aşağıdaki gibi icap veya aktif nöbet uygulamaları şeklinde yürütülür.

 
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English