Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Şube Görevleri

Toplum Sağlığı Hizmerleri

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 2. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
 3. Topluma yönelik sağlık hizmetlerini Kurumun vizyonu ve hedefleri doğrultusunda İlde yürütmek.
 4. Nüfus hareketlerini izlemek,bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak.
 5. Toplum Sağlığı Merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
 6. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.
 7. Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 8. İl kapsamında resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak sağlık tarama hizmetlerine izin vermek,denetlemek.
 9. İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 10. Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin İlde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
 11. Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
 12. Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulaması faaliyetlerini yürütmek.
 13. Milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri koordine etmek.
 14. Kurumun belirlediği standartlar çerçevesinde üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulamasını sağlamak.
 15. İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak.
 16. Toplum sağlığı merkezleri personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulamasını sağlamak.
 17. Halk Sağlığı Laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının fiziki yapı,konuşlanma yeri gibi ildeki koordinasyonunu ve Kurum Başkanlığıyla yazışmalarını yapmak.
 18. Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak, işbirliği yapmak.
 19. Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English