Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Optisyenlik Müessesesi Mesul Müdür Değişikliği

MÜRACAAT

5193 sayılı Kanun ve Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler hazırlanarak (bir asıl, bir fotokopi olmak üzere 2 dosya) müessesenin bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğüne verilir, asıl dosya üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilir.

DOSYA TESLİMİNDE İSTENEN BELGELER

 1-Üst Yazı (ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden hazırlanmış olmalıdır.)

2-Dilekçe (sahip ve mesul müdür tarafından imzalanmış olmalıdır.)

3-Mesul Müdürün Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının örneği (İlçe Sağlık Müdürlüğünce aslı gibidir onayı yapılmış olmalıdır), gözlükçülük ruhsatnamesine haiz olan birisi atanacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin (ruhsat aslı gelecek) İl Sağlık Müdürlüğünce ÇKYS’den doğrulamasının yapılarak bir örneğinin onaylanması gerekmektedir.

4-Mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası (nüfus cüzdan örneği)

5-Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi,

6-Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

7-Mesul müdürün optisyenlik yapabileceğine dair sağlık durum beyanı, (65 yaş üzerinde olan mesul müdürler için optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu)

8-Mesul Müdürün 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesine göre hak yoksunluğunun bulunmadığına dair beyanı,

9-Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan asgari araç-gerecin mesul müdür tarafından imzalanmış listesi,

10-Ruhsat Harç Makbuzu (Optik Adı, Mesul Müdürün Adı ve T.C. Kimlik No belirtilerek     T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi İBAN: TR63 0001 0002 0100 0010 0056 96 No’lu  Hesaba 203,83 TL. yatırılması gerekmektedir.)

 11- Görevinden ayrılan mesul müdürün ayrılış dilekçesi,

 12-Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesinin aslı.

OPTİK MESUL MÜDÜR AYRILIŞI


1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce hazırlanmış olmalıdır.)

2-Dilekçe (mesul müdürün ayrılışını bildirdiği imzalı dilekçesi.)

3- Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesinin aslı,

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  SBN  |  İletişim Türkçe English