Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Peloid

 

PELOİD ÜRETİM TESİSLERİ

PELOİD: DOĞAL JEOLOJİK VE/VEYA BİYOLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN YER ALTI VE DENİZ KAYNAKLI ORGANİK VE/VEYA İNORGANİK MADDELERE PELOİD DENİR.
PELOİDOTERAPİ: DOĞAL JEOLOJİK VE/VEYA BİYOLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN ORGANİK VE/VEYA İNORGANİK MADDELER OLAN PELOİDLERİN BİR BALNEOTERAPİ YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASINA PELOİDOTERAPİ DENİR.

İZİNLENDİRME

SAĞLIK AMAÇLI KULLANILACAK PELOİDLERİN NİTELİĞİ İLE ÜRETİM İZİNLERİNE VE DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR 21.04.2005 TARİH VE 25793 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN PELOİDLERİN ÜRETİMİ VE SATIŞI HAKKINDA TEBLİĞHÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILMAKTADIR.
 PELOİD KAYNAĞINI İŞLETMEK İSTEYEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER, KAYNAKTA HİÇBİR İŞLEM YAPMADAN KAYNAĞIN YERİNİ BELİRTEN PLAN VEYA KROKİ, KAYNAĞIN KULLANIM HAKKINA SAHİP OLDUĞUNU BELİRTEN TAHSİS BELGESİ VE NOTER TASDİKLİ KİRA KONTRATININ EKLİ OLDUĞU BİR DİLEKÇE İLE  VALİLİĞE MÜRACAAT EDERLER. BAŞVURUNUN MÜDÜRLÜĞE İNTİKALİ ÜZERİNE KAYNAK, BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN MÜDÜRLÜK ELEMANLARININ KONTROLÜNDE NUMUNE ALINACAK ŞEKLE GETİRİLİR. KURUL TARAFINDAN AYRICA, KİMYASAL, BAKTERİYOLOJİK VE RADYOAKTİF İNCELEME AMAÇLI NUMUNELER ALINIR VE PELOİDLERLE İLGİLİ BÖLÜM DOLDURULARAK YÖNETMELİKTE YER ALAN EK-1 RAPORU DÜZENLENİR. ANALİZ SONUÇLARI İLE İNCELEME VE TESPİT KURULU RAPORU MÜDÜRLÜKÇE İNCELENEREK, MÜDÜRLÜK GÖRÜŞLER VE ÖNERİLERİ İLE BİRLİKTE BAKANLIĞA GÖNDERİLİR. SÖZ KONUSU BELGELER YÖNETMELİĞİN 20 NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN KURUL TARAFINDAN İNCELENİR VE YÖNETMELİKTE YER ALAN EK-5 DE VERİLEN TIBBI DEĞERLENDİRME RAPORU İLE ENDİKASYONLAR VE TEBLİĞİN 9 UNCU  MADDESİNDE BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKİLLERİNE UYGUNLUK BELİRLENEREK İNCELEME SONUCU VALİLİĞE BİLDİRİLİR.
İŞLETMECİ TEBLİĞE UYGUN OLARAK PELOİD ÜRETİM VE PAKETLEME TESİSİNİ KURDUKTAN SONRA TEKRAR MÜRACAATTA BULUNUR. KOMİSYON TARAFINDAN ÜRETİM YERİNDE GEREKLİ İNCELEMELER YAPILIR VE NİHAİ ÜRÜNDEN NUMUNELER ALINARAK YETKİLİ LABORATUVARLARDA ANALİZ ETTİRİLİR. SONUÇLARIN UYGUN OLMASI HALİNDE KOMİSYON TARAFINDAN RAPOR TANZİM EDİLEREK “PELOİD ÜRETİM VE PAKETLEME” İZNİ VERİLİR.

DENETİM

VALİLİKTEN ÜRETİM İZNİ ALINMADAN PELOİD ÜRETİLEMEZ VE PİYASAYA ARZ EDİLEMEZ.  PELOİD ÜRETİM YERLERİ İLE KAYNAK YERİ BAKANLIĞIN VE MÜDÜRLÜĞÜN DENETİMİNE TABİDİR. BU TESİSLER, BAKANLIK TALİMATLARI İLE OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YAPILAN DENETİMLER SAKLI KALMAK ÜZERE, MUTAD OLARAK EN AZ ÜÇ AYDA BİR MÜDÜRLÜKÇE DENETLENİR.
İŞLETMECİLER, PELOİD KAYNAĞINDAN VE ÜRETİM YERİNDEN MÜDÜRLÜK YETKİLİ ELEMANLARI VASITASIYLA NUMUNE ALINMASINI SAĞLAMAK SURETİYLE, PELOİDLERİN KAYNAĞINDAN, YÖNETMELİĞİN (4) NUMARALI EKİNDE YER ALAN PARAMETRELERE GÖRE BAKANLIKÇA BELİRLENEN LİMİT DEĞERLERE UYGUNLUK YÖNÜNDEN  ÜÇ YILDA BİR,  ÜRETİM YERİNDEN İSE MİKROBİYOLOJİK TETKİKLER İÇİN ÜÇ AYDA BİR NUMUNE ALINMASINI SAĞLAMAK VE ANALİZİNİ YAPTIRMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. BU NUMUNELERİN, USULÜNE UYGUN OLARAK VE GÜVENLİ ŞEKİLDE LABORATUVARA ULAŞTIRILMASI, MÜDÜRLÜK YETKİLİ ELEMANLARININ GÖZETİMİNDE  İŞLETMECİ TARAFINDAN  TEMİN EDİLİR.
İKİNCİ FIKRADA BELİRTİLEN  NUMUNELERİN, İŞLETMECİNİN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE SÜRESİNDE ALINMAMIŞ VE ANALİZLERİ YAPTIRILMAMIŞ İSE, ANALİZ İŞLEMLERİ SONUÇLANINCAYA KADAR TESİSİN FAALİYETLERİ DURDURULUR. BAKANLIK VEYA MÜDÜRLÜKÇE RESEN YADA İKİNCİ FIKRAYA GÖRE ALINAN NUMUNELERİN ANALİZ SONUÇLARININ, YÖNETMELİKTE ÖNGÖRÜLEN PARAMETRELERE GÖRE BAKANLIKÇA BELİRLENEN LİMİT DEĞERLERE UYGUN OLMAMASI HALİNDE, İŞLETME UYARILIR VE  15 GÜN İÇİNDE TEKRAR NUMUNE ALINIR. BU NUMUNENİN ANALİZİNDE DE UYGUNSUZLUK BULUNMASI HALİNDE TESİSİN FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULUR VE GEREKLİ ÖNLEMLER ALDIRILIR. GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINDIĞININ MÜDÜRLÜĞE BİLDİRİLMESİNDEN SONRA YENİDEN ALINACAK NUMUNE ANALİZ SONUCUNUN UYGUN OLMASI DURUMUNDA İŞ YERİNİN FAALİYETİNE İZİN VERİLİR.

 
     
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English