Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Kaynak ve İçme Suyu

 
  1. KAYNAK VE İÇME SUYU ÇALIŞMALARI
 
 

KAYNAK SUYU: JEOLOJİK KOŞULLARI UYGUN JEOLOJİK BİRİMLERİN İÇİNDE DOĞAL OLARAK OLUŞAN, BİR VEYA DAHA FAZLA ÇIKIŞ NOKTASINDAN YERYÜZÜNE KENDİLİĞİNDEN ÇIKAN VEYA TEKNİK USULLERLE ÇIKARTILAN VE “İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN” 36 NCI MADDESİNDE İZİN VERİLENLER DIŞINDA HER HANGİ BİR İŞLEME TABİ TUTULMAKSIZIN YÖNETMELİK EK-1' DEKİ NİTELİKLERİ TAŞIYAN, ETİKETLEME GEREKLİLİKLERİNİ KARŞILAYAN VE SATIŞ AMACI İLE AMBALAJLANARAK PİYASAYA ARZ EDİLEN YERALTI SULARINA DENİR.
İÇME SUYU: JEOLOJİK KOŞULLARI UYGUN JEOLOJİK BİRİMLERİN İÇİNDE DOĞAL OLARAK OLUŞAN, BİR ÇIKIŞ NOKTASINDAN SÜREKLİ AKAN VEYA TEKNİK USULLERLE ÇIKARILAN VE KURUMCA UYGUN GÖRÜLEN DEZENFEKSİYON, FİLTRASYON, ÇÖKTÜRME, SAFLAŞTIRMA VE BENZERİ İŞLEMLER UYGULANABİLEN VE PARAMETRE DEĞERLERİNİN EKSİLTİLMESİ VEYA ARTTIRILMASI SURETİYLE EK-1’DEKİ PARAMETRE DEĞERLERİ ELDE EDİLEN, ETİKETLEME GEREKLİLİKLERİNİ KARŞILAYAN VE SATIŞ AMACI İLE AMBALAJLANARAK PİYASAYA ARZ EDİLEN  YERALTI SULARINA DENİR.
İZİNLENDİRME
KAYNAK VE İÇME SULARININ TEKNİK VE HİJYENİK ŞARTLARA UYGUNLUĞU İLE SULARIN KALİTE STANDARTLARININ SAĞLANMASI, KAYNAK SULARI VE İÇME SULARININ İSTİHSALİ, AMBALAJLANMASI, ETİKETLENMESİ, SATIŞI, DENETLENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 17.02.2005 TARİH VE 25730 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE DÜZENLENMİŞTİR. BU YÖNETMELİĞE GÖRE KAYNAK VEYA İÇME SUYU TESİSİ KURMAK İSTEYEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER YÖNETMELİĞİN 18. MADDESİ GEREĞİ KAYNAKTA VEYA ÇIKIŞ NOKTASINDA HİÇBİR İŞLEM YAPMADAN, KAYNAĞIN VEYA ÇIKIŞ NOKTASININ YERİNİ TEREDDÜTLERE MEYDAN VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLEYEN PLAN VEYA KROKİ İLE BİRLİKTE VALİLİĞE MÜRACAAT EDERLER.
BAŞVURUNUN MÜDÜRLÜĞE İNTİKALİ ÜZERİNE; SULARIN KAYNAĞI VEYA ÇIKIŞ NOKTASI, MÜDÜRLÜK ELAMANLARI KONTROLÜNDE NUMUNE ALINACAK ŞEKLE GETİRTİLİR. İL SU İNCELEME KURULU, KAYNAĞI VEYA ÇIKIŞ NOKTASI VE TESİS YERİNİ MAHALLİNDE TETKİK EDER. YAPILAN TETKİKLER SONUCUNDA, KAYNAĞIN VEYA ÇIKIŞ NOKTASININ TANIMINA UYGUNLUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE, SAĞLIK TEŞKİLATI, KAYNAĞINDAN TEKNİĞİNE UYGUN OLARAK GEREKLİ NUMUNELERİ ALIR; DEBİ VE SICAKLIK GİBİ MAHALLİNDE YAPILMASI GEREKEN ÖLÇÜMLERİ YAPAR, KAPTAJIN YERİ VE KAYNAĞIN VEYA ÇIKIŞ NOKTASININ ETRAFINDA BIRAKILACAK KORUMA ALANI MESAFESİ VE GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLARA DA YER VERİLEREK ÖN RAPORU DETAYLI ŞEKİLDE HAZIRLAR.
KURUMCA YETKİLENDİRİLMİŞ OLAN LABORATUVARLARDA YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ANALİZLER YAPTIRILIR.SONUÇLARIN YÖNETMELİĞE UYGUN OLDUĞU TESPİT EDİLDİKTEN SONRA YÖNETMELİĞİN 19. MADDESİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULAN İL SU İNCELEME KURULU KAYNAKTA VE TESİSİN KURULMASI PLANLANAN YERDE GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPAR. KURULUN OLUMLU RAPORUNDAN SONRA İŞLETMECİ 20. MADDEDEKİ ÖLÇEKLERDE YETKİLİ MÜHENDİSLERCE PROJELERİ HAZIRLATIR. PROJELERİN UYGUNLUĞUNUN ANLAŞILMASI ÜZERİNE 21. MADDEYE GÖRE TESİS İZNİ DOSYASI TANZİM EDİLİR VE “TESİS İZNİ” VERİLİR. VERİLEN TESİS İZNİ ÜÇ YIL GEÇERLİDİR.
TESİSİN PROJELERE UYGUN OLARAK İNŞA EDİLMESİNDEN SONRA İL SU İNCELEME KURULU TARAFINDAN TESİSTE GEREKLİ İNCELEMELER YAPILARAK PROJELERİNE UYGUN OLARAK YAPILIP YAPILMADIĞI KONROL EDİLİR. NİHAİ ÜRÜNDEN NUMUNELER ALINIR VE AKREDİTE OLMUŞ YETKİLİ LABORATUVARLARDA ANALİZ ETTİRİLİR. ANALİZ SONUÇLARININ YÖNETMELİĞE UYGUN ÇIKMASI SUNUCUNDA İŞLETMEYE “ÜRETİM İZNİ” VERİLİR.

DENETİM

ÜRETİM İZNİ ALMIŞ OLAN KAYNAK VE İÇME SUYU TESİSLERİ 17.02.2005 TARİH VE 25730 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN “İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK” İLGİLİ HÜKÜMLERİ GEREĞİ SENEDE BİR DEFA KURUMCA, ÜÇER AYLIK PERİYOTLARLA DA MÜDÜRLÜKÇE DENETLENİR. KURUMCA VE MÜDÜRLÜKÇE YAPILAN DENETİMLERDE SUYUN KALİTESİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMEYECEK FİZİKSEL DEĞİŞİKLİKLER İLE İZİN VERİLDİĞİ SIRADAKİ ŞARTLARDA BİR DEĞİŞİKLİĞE SEBEBİYET VERMEYECEK EKSİKLİKLERİN TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI İÇİN EN FAZLA ONBEŞ GÜN SÜRE VERİLİR. BU SÜRE SONUNDA GEREKLİ ŞARTLARI SAĞLAMAYAN TESİSLER HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILIR.
TÜKETİME SUNULAN KAYNAK VE İÇME SULARI İSE DENETİM İZLEMESİNE, KONTROL İZLEMESİNE VE PİYASA KONTROLÜNE TABİ TUTULUR. NUMUNELER, NİHAİ DOLUM YERİNDEN ALINIR. ANCAK HERHANGİ BİR KONTAMİNASYONUN OLMASI DURUMUNDA DOLUM YERİNİN DIŞINDAKİ NOKTALARDAN DA GEREKLİ ÖNLEMLER ALDIRILARAK NUMUNELER ALINABİLİR.
 YÖNETMELİK GEREĞİ ÜÇ AYDA BİR PİYASAYA ARZ EDİLEN SULARDAN NUMUNELER ALINIR VE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLMESİ HALİNDE,4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN GEREĞİ TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PARA CEZASI UYGULANARAK, BU SULAR MÜDÜRLÜK GÖZETİMİNDE İMHA EDİLİR.

 

İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN KAYNAK VE İÇME SUYU TESİS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

  1. DOĞAL MİNERALLİ SU

DOĞAL MİNERALLİ SU: YERKABUĞUNUN ÇEŞİTLİ DERİNLİKLERİNDE UYGUN JEOLOJİK ŞARTLARDA DOĞAL OLARAK OLUŞAN, BİR VEYA DAHA FAZLA KAYNAKTAN YERYÜZÜNE KENDİLİĞİNDEN ÇIKAN VEYA TEKNİK USULLERLE ÇIKARTILAN, MİNERAL İÇERİĞİ, KALINTI ELEMENTLERİ VE DİĞER BİLEŞENLERİ İLE TANIMLANAN, HER TÜRLÜ KİRLENME RİSKİNE KARŞI KORUNMUŞ, MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN UYGUN VE BU YÖNETMELİĞİN 5 İNCİ, 6 NCI VE 7 NCİ MADDELERİNDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİ HAİZ OLUP 8 İNCİ MADDEYE GÖRE ONAYLANAN SULARA DOĞAL MİNERALLİ SU DENİR.
İZİNLENDİRME VE DENETİM
DOĞAL MİNERALLİ SULARIN İZİNLENDİRME VE DENETİMİŞLEMLERİ 01.12.2004 TARİH VE 25657 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILMAKTADIR. İZİNLENDİRME PROSEDÜRLERİ KAYNAK VE İÇME SULARI GİBİ OLUP İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN DOĞAL MİNERALLİ SU TESİSİ BULUNMAMAKTADIR. ANCAK; BU SULARINDA PİYASA KONTROLLERİ YAPILMAKTA DE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİĞİNDE TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN GEREĞİ YASAL İŞLEM YAPILMAKTADIR.

  1. KAPLICALAR

KAPLICA TEDAVİSİ: DOĞAL TEDAVİ UNSURLARININ YÖREDEKİ İKLİM OLANAKLARI VE GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER TEDAVİLER İLE BİRLİKTE KÜR TARZINDA UYGULANDIĞI TEDAVİ SİSTEMİNE DENİR.
DOĞAL TEDAVİ UNSURU: KAPLICA TEDAVİSİNDE KULLANILAN TOPRAK, YERALTI VE DENİZ KAYNAKLI MİNERALLİ SULAR, GAZLAR, PELOİDLER (ÇAMURLAR) VE İKLİMSEL UNSURLARDIR.
KAPLICA SULARI: KAPLICA TEDAVİSİNDE KULLANILAN TERMAL, MİNERALLİ VE TERMOMİNERALLİ SULARDIR.
KAPLICA TESİSİ: KULLANILAN TERMAL VEYA MİNERALLİ SUYUN VEYA PELOİDİN NİTELİĞİNE GÖRE OLUŞTURULMUŞ, BÜNYESİNDE TERMAL TEDAVİ HAVUZU VE SIRA BANYOLARI VEYA PELOİDOTERAPİ BİRİMLERİ VE TİPİNE GÖRE İNHALASYON VEYA İÇME KÜRÜ BİRİMLERİ BULUNAN TESİSTİR.

İZİNLENDİRME
KAPLICA TESİSLERİNİN İZİNLENDİRİLMESİ 24.07.2001 TARİH VE 24472 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN KAPLICALAR YÖNETMELİĞİHÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILIR. BU YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN KAPLICA TESİSLERİNİ İŞLETMEK İSTEYEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER, KAYNAKTA VEYA ÇIKIŞ NOKTASINDA HİÇBİR İŞLEM YAPMADAN KAYNAĞIN VEYA ÇIKIŞ NOKTASININ YERİNİ TEREDDÜTE MEYDAN VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLEYEN PLAN VEYA KROKİ İLE BİRLİKTE VALİLİĞE MÜRACAAT EDERLER. BAŞVURUNUN HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE İNTİKALİ ÜZERİNE KAYNAK VEYA SONDAJ-GALERİ, BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEMANLARININ KONTROLÜNDE NUMUNE ALINACAK ŞEKLE GETİRTİLİR. İNCELEME VE TESPİT KURULU KAYNAĞI VEYA ÇIKIŞ NOKTASINI MAHALLİNDE İNCELEYEREK GEREKLİ TESPİTLERİ YAPAR VE EK -1 DEKİ RAPORU DÜZENLEYEREK İMZALAR. KAYNAKTAN NUMUNELER ALINARAK YÖNETMELİĞİN 18. MADDESİ GEREĞİ RUHSATA ESAS TAM ANALİZLERİ YETKİLİ LABORATUVARLARDA YAPTIRILIR. ANALİZ SONUÇLARI VE EK:1 BELGELERİ KURUM BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEREK TIBBİ DEĞERLENDİRME KURULUNDA ENDİKASYON BELİRLENİR. SONRASINDA 21. MADDE DE BELİRTİLEN BELGELER TANZİM EDİLEREK TESİS İZNİ VERİLİR. TESİSİN PROJELERİNE UYGUN OLARAK YAPILMASININ ARDINDAN KAPLICA İNCELEME KOMİSYONU TARAFINDAN GEREKLİ İNCELEMELER YAPILARAK İŞLETME İZNİ VERİLİR.
DENETİM
KAPLICA TESİSLERİ SAĞLIK TEŞKİLATININ DENETİMİNE TABİDİR. BU TESİSLER SENEDE BİR DEFA BAKANLIKÇA OLUŞTURULAN BİR KOMİSYON TARAFINDAN SAĞLIK AÇISINDAN DENETLENİR.
 KAPLICA SUYUNUN KULLANIM YERİNDEN ALINAN NUMUNELERİNDE MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER ÜÇ AYDA BİR YAPILIR. KAYNAKTAN ALINAN NUMUNELERDE EK-2’ DE BELİRTİLEN ANALİZLER ÜÇ YILDA BİR; KULLANIM YERİNDEN ALINAN KİMYASAL ANALİZLER EK-3 DE BELİRTİLEN FORMATA UYGUN OLARAK HER YIL YAPTIRILIR. KAPLICA ORTAMININ ENDÜSTRİYEL VE TARIMSAL KİRLİLİĞE MARUZ KALMASI DURUMUNDA TIBBİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA EK OLARAK BAZI PARAMETRELERİN ANALİZİ DE İSTENEBİLİR. ALINAN NUMUNELER 18 İNCİ MADDEDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE TESİS SAHİBİNCE ANALİZ ETTİRİLİR, AYRICA BU TESİSLERİN MAHALLİ SAĞLIK TEŞKİLATINCA EN AZ ÜÇ AYLIK ARALIKLARLA GENEL KONTROLLERİ YAPILIR, GEREKLİ GÖRÜLEN HALLERDE NUMUNE ALINABİLİR.

 
     
     
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English