Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Depo Mesul Müdür Atama

* İlçe üst yazısı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "dosya" için hazırlanmış olmalıdır)

* Dilekçe (Yeni mesul müdüre ait)

* Yönetim Kurulu Kararı

* İmza sirküleri

* Matbu form (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü temin edilir. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

* El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş

* Diplomanın, ön ve arka yüzü noter tasdikli sureti

* Savcılık Belgesi (Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir. 6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkûmiyet olmamalıdır.)

* 4 adet vesikalık fotoğraf (polaroid veya renkli fotokopi olmamalı)(Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm  boyutlarında)

* Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu (Raporda ‘‘eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi’’ mutlaka bulunmalıdır.)

* Göz Raporu (Raporda ‘‘eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi’’ mutlaka bulunmalıdır. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdiklenmiş olmalıdır)

* Mesul Müdür'ün Eczacı Odasına kayıtlı olduğuna dair Belge

* Türk Eczacılar Birliği'nce onaylanmış, meslekten men cezasının olup olmadığına dair Eczacı Odası'ndan alınan belge

* En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmeli)

*** " Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, İlimiz Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Mesul Müdürün depoya ortak olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi (Şube depolarında zorunlu değildir)

  • Tebellüğ Belgesi (İlgili Yönetmeliğin 26.maddesi uyarınca çıkarılan Kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı Belge; İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden veya Şubemizden temin edilebilir)
  • Ayrılan Mesul Müdür'ün ayrılış dilekçesi ve Mesul Müdürlük Belgesi

*** Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1(bir) ay önce alınmış olmalıdır.

*** Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Belgelerin birer fotokopisi de ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır.

*** Bakanlığımız tarafından Müdürlüğümüze gönderilen Mesul Müdürlük Belgesini teslim almak için, Mesul Müdür'ün bizzat Şubemize gelmesi gerekmektedir.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  SBN  |  İletişim Türkçe English