Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Eczane Depo Nakil

AYNI İLÇE NAKİL

 • İlçe üst yazısı
 • Dilekçe
 • Matbu Form (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden temin edilir.Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,Mesul Müdür'ün ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)
 • Nakil yapılacak yerin onaylı "İmar Planı"(imara uygundur ibaresi olmalı) veya “Yapı Kullanma İzin Belgesi”(İmar Planı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinde,yerler ada,parsel,pafta olarak tanımlandığından ilgili Belediyesinden,söz konusu ada,parsel,paftaya ait posta adresinin belirtildiği yazının da eklenmesi gereklidir)
 • Yeni Depo yerinin 984 sayılı yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23882 sayılı yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü,Eczacı Odası Bölge Temsilcisi,Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkililerince onaylı rapor (Muğla’da anılan Dernek bulunmamaktadır.)
 • Deponun bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki
 • Ecza Deposu olacak yerin tamamının, yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge
 • Depo Sahibinin veya Yönetim Kurulu'nun nakil ile ilgili Muvafakat Belgesi
 • Eski adrese düzenlenmiş Mesul Müdürlük Belgesi ve Depoya ait ruhsatname
 • Adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı

***Bütün belgeler yeni tarihli olmalıdır

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte,İl Sağlık Müdürlüğü  evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Yeni depoya ait ruhsatname teslim edilirken,2.Rapor(Deponun faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski depoya ait kapanış tutanağının getirilmesi zorunludur.

***Belgelerin birer fotokopisi de ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır.

       

FARKLI İLÇE NAKİL

 • İlçe üst yazısı
 • Dilekçe
 • Matbu Form (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden temin edilir.Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)
 • Nakil yapılacak yerin onaylı “İmar Planı”(imara uygundur ibaresi olmalı) veya “Yapı Kullanma İzin Belgesi”(İmar Planı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinde,yerler ada,parsel,pafta olarak tanımlandığından ilgili Belediyesinden,söz konusu ada,parsel,paftaya ait posta adresinin belirtildiği yazının da eklenmesi gereklidir)
 • Yeni Depo yerinin 984 sayılı yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23882 sayılı yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü,Eczacı Odası Bölge Temsilcisi,Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkililerince onaylı rapor (Muğla’da anılan Dernek bulunmamaktadır.)
 • Deponun bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki
 • Ecza Deposu olacak yerin tamamının, yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge
 • Depo Sahibinin veya Yönetim Kurulu'nun nakil ile ilgili Muvafakat Belgesi
 • Eski adrese düzenlenmiş Mesul Müdürlük Belgesi ve Depoya ait ruhsatname
 • Adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı
 • Mesul Müdüre ait 4 adet vesikalık fotoğraf(Yakın tarihte çekilmiş olmalı,polaroid veya renkli fotokopi olmamalı)
 • Harç Makbuzu

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden,değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan Ecza Depoları için fark bedeli alınır.

***Bütün belgeler yeni tarihli olmalıdır

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte,İl Sağlık Müdürlüğü evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Yeni depoya ait ruhsatname teslim edilirken,2.Rapor(Deponun faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski depoya***Belgelerin birer fotokopisi de ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır.

 ait kapanış tutanağının getirilmesi zorunludur.

    

BAŞKA İLDEN NAKİL

 • Deponun nakil geldiği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından nakil ile ilgili belgelerin Bakanlığa gönderildiğine dair yazı
 • Dilekçe
 • Matbu Form (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edilir.Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)
 • Nakil yapılacak yerin onaylı “İmar Planı”(imara uygundur ibaresi olmalı) veya “Yapı Kullanma İzin Belgesi”(İmar Planı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinde,yerler ada,parsel,pafta olarak tanımlandığından ilgili Belediyesinden,söz konusu ada,parsel,paftaya ait posta adresinin belirtildiği yazının da eklenmesi gereklidir)
 • Yeni Depo yerinin 984 sayılı yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23882 sayılı yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair İlgiliİlçe Sağlık Müdürlüğü,Eczacı Odası Bölge Temsilcisi,Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkililerince onaylı rapor(Muğla’da anılan Dernek bulunmamaktadır.)
 • Deponun bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki(Krokiler,Müdürlüğümüzde onaylandıktan sonra Eczacı Odası tarafından da onaylanacaktır)
 • Ecza Deposu olacak yerin tamamının, yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge
 • Depo Sahibinin veya Yönetim Kurulu'nun nakil ile ilgili Muvafakat Belgesi
 • Eski adrese düzenlenmiş Mesul Müdürlük Belgesi ve Depoya ait ruhsatname
 • Adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı
 • Mesul Müdüre ait 4 adet vesikalık fotoğraf(Yakın tarihte çekilmiş olmalı,polaroid veya renkli fotokopi olmamalı)
 • Harç Makbuzu

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden,değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan Ecza Depoları için fark bedeli alınır.

 

***Bütün belgeler yeni tarihli olmalıdır

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte,İl Sağlık Müdürlüğü evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Yeni depoya ait ruhsatname teslim edilirken,2.Rapor(Deponun faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski depoya ait kapanış tutanağının getirilmesi zorunludur.

***Belgelerin birer fotokopisi de ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır.

       

BAŞKA İLE NAKİL

 • İlçe üst yazısı
 • Dilekçe
 • İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kapanış Tutanağı ve Uyuşturucu-Psikotrop ilaçlara ait tutanak

***Bu evraklar, Şubemize teslim edilerek Bakanlığımıza üst yazı ile birlikte gönderilir.

***Belgelerin birer fotokopisi de ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  SBN  |  İletişim Türkçe English