Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Çocuk-Ergen-Kadın Üreme Sağlığı

 

Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP)

 
   

Yenidoğan Canlandırma Eğimleri kapsamında doğum salonu, ameliyathane, yenidoğan bakım üniteleri gibi bölümlerde enidoğanla ilk karşılaşan tüm personele bu eğitimin verilmesi amaçlanmaktadır. Müdürlüğümüzce bu eğitimler THSK Daire Başkanlığı koordinasyonuyla devam etmektedir. 2015 yılında 1 eğitim düzenlenmiş olup 39 personel eğitim almıştır.

 
 

Bebek ve Çocuk İzlemleri

 
    2008-45 sayılı Genelge doğrultusunda Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda Bebek ve Çocuk İzlem Protokolleri kapsamında eğitim ve izlemler devam etmektedir.Birinci basamak çalışanlarına bebek ve çocuk izlemleri konusunda toplam 9 seansta güncelleme eğitimleri verilmiştir. 2015 yılında bebek ve çocuk izlemleri konusunda güncelleme eğitimi alan birinci basamak çalışan sayısı: 581  
 

1 – 4 Yaş Çocuk Ölümleri İzleme Sistemi

 
    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 21 Aralık 2012 tarih ve1881 sayılı yazısına istinaden 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren1-4 Yaş Çocuk Ölümleri Bilgi Formu ile aylık olarak takip edilmektedir.  
 

Neonatal Tarama Programı

 
    Neonatal Tarama Programı 2006-130 sayılı Genelge ve 24.02.2011 tarih 1081 sayılı yazı çerçevesinde yürütülmektedir. 08/01/2015 tarih ve 17 sayılı yazı ile programa kistik fibroz dahil edilmiştir. Her yenidoğan bebeğin taranması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında topuk kanı alınarak taranan bebeklerden 30 bebeğe hipotiroidi, 2 bebeğe fenilketonüri, 7 bebeğe de biotinidaz eksikliği ve 1 bebeğe kistik fibroz tanısı konmuştur.  
   

YIL

CANLI DOĞUM SAYISI

NEONATAL TARAMA YAPILAN BEBEK SAYISI

%

2010

10.217

10.011

98

2011

10.210

9.795

96

2012

10.524

10.607

101

2013 10.699 10.856 101
2014 11.070 11.189 101
2015 11.068 11.306 102,1
 
 

Yenidoğanın İşitme Taraması Programı (YİTP)

 
    Yenidoğan İşitme Tarama Programı 2007-5 sayılı Genelge ile yürütülmektedir. Her yenidoğan bebeğin taranması hedeflenmektedir. Tarama yapan hastaneler tarafından Ulusal İşitme Tarama Web sitesinden ve aylık olarak Müdürlüğümüze gönderilen Yenidoğan İşitme Taraması Program Formuile sevk edilen bebekler için doldurulan Yenidoğan İşitme Taraması Bilgi Formu ile takip edilmektedir.  
   

Yıl

Canlı Doğum Sayısı

Yenidoğan İşitme Tarama Yapılan Bebek Sayısı

%

2010

10.217

4.770

47

2011

10.210

8.946

88

2012

10.524

10.323

98

2013

10699

9922

90,9

2014

11070

10975

98,5

2015

11068

10712

96,8

 
    -2015 yılında 371 bebek işitme kaybı şüphesi ile sevk edilmiş, 16 bebek işitme kaybı tanısı almıştır.  
 

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA İŞİTME TARAMA PROGRAMI

 
   

Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı THSK Çocuk ve Ergen Daire Başkanlığı'nın 23/12/2015 tarih ve E67096 sayılı yazısı ile başlatılmıştır. 2015/Aralık ayında İlköğretim 1. sınıf öğrencilerine eğitimli personel tarafından okullarda işitme taraması yapılmaya başlanmış olup, işitme bozukluğu tespit edilen çocuklar KBB Uzmanına sevk edilmektedir. 2015 aralık ayında taranan çocuk sayısı 545 tir.

 
 

ULUSAL GÖRME TARAMASI PROGRAMI:

 
   

Görme Taraması Programı THSK Çocuk ve Ergen Daire Başkanlığın'nın 02/12/2015 tarih ve E63947 sayılı yazısı başlatılmıştır. 0-3 aylık bebek ve 36-42 aylık çocuklara Aile Sağlığı Merkezlerinde görme taraması testi uygulanmaktadır. Görme bozukluğu tespit edilen bebek ve çocuklar Göz Hastalıkları Uzmanına sevk edilmektedir.

 
   

 

0-3 AYLIK BEBEK

36-42 AYLIK ÇOCUK

YIL

Taranan Bebek Sayısı

Sevk Sayısı

Taranan Bebek Sayısı

Sevk Sayısı

2015(Aralık )

1628

64

784

30

 
 

Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı

 
    2003-60 sayılı Genelge doğrultusunda Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı çalışmaları devam etmektedir. Gerekli kriterleri tamamlayan kurum ve kuruluşlara Bebek Dostu unvanı verilmektedir. 2011 yılında 53 Aile Hekimi, 4 Hastane, 2012 yılında 21 Aile Hekimi Bebek Dostu Aile Hekimi, 3 Hastane, 2013 yılında 9 Aile Hekimi, 1 Hastane, 2014 yılında 44 Aile Hekimi, 2 Hastane, 2015 yılında 25 Aile Hekimi Bebek Dostu ünvanı almıştır. Toplam 145 Aile Hekimi, 20 Hastane Bebek dostu olup, İlimiz Bebek Dostu Altın İl Ünvanı almıştır.  
 

Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi, Desteklenmesi İle Demir Yetersizliği Anemisinin Önlenmesi ve Kontrolü Programı “Demir Gibi Türkiye”

 
    2004-21 sayılı Genelge doğrultusunda profilaksi amaçlı 4-12 aylar arası bebeklere demir damla verilmektedir.  
   

Yıl

Demir Damla Başlanan Bebek Oranı

2010

% 92

2011

% 100

2012

% 94

2013

% 91,4

2014

% 100( tüik oranı)

2015

98,6

 
 

Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Geliştirilmesi Programı

 
    2005-71 sayılı Genelge doğrultusunda profilaksi amaçlı 0-12 aylar arası bebeklerin doğumunun ilk haftasından itibaren D Vit damla verilmektedir.  
   

Yıl

D-Vitamini Damla Başlanan Bebek Oranı

2010

% 90

2011

% 97

2012

% 95

2013

% 95,2

2014

% 98,5 (tüik oranı)

2015

100

 
 

İyot Yetersizliğinin Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı

 
   

Şubemizin hizmet içi eğitimlerinde iyotlu tuz kullanımının önemi ve iyot yetersizliğinden bahsedilmekte olup halkın iyotlu tuz kullandırılması özendirilmektedir.

 
 

6-24 Ay Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi Programı “Tamamlayıcı Beslenme”

 
    I.ve II. basamak sağlık kurumlarında proje kapsamında Bakanlık ve Müdürlük tarafından temin edilen Tamamlayıcı Beslenme Sağlık Çalışanları İçin Rehber Kitap ilgili birimlere dağıtılmış olup, konu ile ilgili eğitimler devam etmektedir.  
 

Bebek Ölümlerini İzleme Programı

 
    2009-31 sayılı Genelge ile Bebek Ölümlerini İzleme Programı ÖBS den günlük olarak takip edilmekte ve genelge doğrultusunda yürütülmektedir.  
   

Yıl

Ölen Bebek Sayısı

Hızı

2010

93

8,2

2011

100

9,8

2012

77

7,3

2013

82

7,4

2014

65

5,8

2015

79

7,1

 
 

• Gelişimsel Kalça Displazisi Programı

 
   

Program kapsamında her yeni doğan bebekler konu ile ilgili yazı doğrultusunda muayene, sevk ve takipleri yapılmaktadır.

 
   

Yıl

Taranan Bebek Oranı

2013

% 23,7

2014

% 86,3 (tüik Verisi)

2015

68

 
 

Hemoglobinopati Kontrol Programı• Hemoglobinopati Kontrol Programı

 
    Müdürlüğümüz tarafından Hemoglobinopati Kontrol Programı yürütülmektedir. Program kapsamında talasemi hastaları Talasemi Hasta Bilgi Formu ile talasemi taşıyıcıs çiftler ise Talasemi Taşıyıcı Çift Bilgi Formu ile takipleri yapılmaktadır. 2015 yılı itibariyle 102 talasemi hastası mevcut, 218 talasemi taşıyıcı çift mevcuttur. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8.sınıf öğrenci Talasemi taraması programına alınmış olup taramalar devam etmektedir.  
    Evlilik Öncesi talasemi Tarama Yüzdesi  
   

Yıl

Tarama Yüzdesi

2009

94

2010

93

2011

92

2012

96

2013

97

2014

98

2015

103,5

 
 

15-49 Yaş Kadın İzlemleri

 
   

İlimizde 211.943 15-49 yaş arası kadın bulunmakta olup, 6 ayda bir izlemleri rutin olarak yapılmaktadır.Yaş grubundaki toplam nüfusun etkin yöntem kullanma oranı %74,54 tir.

 
 

Evlilik ve Gebelik Öncesi Danışmanlık Programı

 
    Evlilik Öncesi Danışmanlık Programı THSK Kadın Ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığının 04/08/2014 tarih ve 2014/24 sayılı Genelgesi ile başlatılmıştır.Aile Sağlığı Merkezlerinde Sağlık raporu almak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran kişilere Evlilik Öncesi Danışmanlık eğitimi verilmektedir.  
   

Yıl

Danışmanlık Verilen Kadın Sayısı

Sağlık Raporu Düzenlenen Kadın Sayısı

Danışmanlık Verilen Erkek Sayısı

Sağlık Raporu Düzenlenen Erkek Sayısı

2014
(Son 3 Aylık)

732

755

699

808

2015

4910

4704

5036

4889

 
 

Gebe Bilgilendirme Programı

 
   

THSK Kadın Ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığının 07/01/2014 tarih ve 1165876 sayılı yazısı ile başlatılmıştır. "Gebe Bilgilendirme Programı" kapsamında TSM'ler tarafından toplam 401 seans, hastaneler tarafından da toplam 335 seans eğitim ve toplantı düzenlenmiştir. 2015 yılında Gebe sınıfında danışmanlık alan gebe sayısı: 3899

 
 

Doğum Öncesi Bakım (DÖB)

 
    2010-13 sayılı Genelge ile Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi kapsamında her gebe için doldurulan Risk Değerlendirme Formu ile eğitim ve izlemler devam etmektedir  
   

2015 yılında Doğum öncesi bakım alan gebe (%) (en az bir defa ): % 99,8

 
 

Gebelikte Demir Destek Programı

 
    2005-147 sayılı Genelge doğrultusunda gebeliğin 16. haftasında ve lohusalık döneminde proflaksi amaçlı demir preparatı verilmektedir  
   

Yıl

Demir Desteği Başlanan Gebe Oranı

2010

% 89

2011

% 93

2012

% 95

2013

% 95,7

2014

% 90,2

2015

%70,48

 
 

Gebelere D-vit Destek Programı

 
    2011-34 sayılı Genelge doğrultusunda anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla proflaksi amaçlı gebeliğin gebeliğin 12. haftasından itibaren ve emzirme döneminde, Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak D vitamini dağıtılmaktadır.  
   

Yıl

D Vitamini Desteği Başlanan Gebe oranı

2012

% 16

2013

% 39,3

2014

% 63,6

2015

%81,35

 
 

Doğum-Sezaryen Programı

 
   

Anne sağlığını korumak ve sezaryen sonucu oluşabilecek komplikasyonları önlemek amacıyla ilimizde tüm hastanelerde gerçekleşen doğumlar, doğumun yöntem ve endikasyonlarını izleme çalışmaları kapsamında; hastaneler tarafından program doğrultusunda normal doğuma özendirme çalışmaları yapılmaktadır. 2015 yılında hastanelerimizde toplam doğum sayısı 11192, normal doğum sayısı 4066, sezaryenle doğum sayısı 7102 olup, sezaryen oranı %63,5’dir.

 
 

Doğum Sonu Bakım Programı

 
    2010-27 sayılı Genelge doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşlarda Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi ile lohusa izlem ve eğitimleri yapılmaktadır.Doğum sonrası bakım alan lohusa (en az bir defa) %99,9  
 

Acil Obstetrik Bakım (AOB) Programı

 
    Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında ilimizin sevk haritası oluşturulmuştur. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi güncellenerek 2014/16 sayılı genelge ekinde yayınlanmştır. Destek Personel Uyum Eğitimi ve Yönetici Kolaylaştırıcı Uyum Eğitimlerini içeren hizmet içi eğitimler devam etmektedir.  
   

2015

EĞİTİM ALAN PERSONEL SAYISI

AOB DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ

124

AOB YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ

19

 
 

Anne Ölümleri İzleme Programı

 
    2007-27 sayılı Genelge ile Anne Ölümleri İzleme ve Değerlendirme çalışmaları ilimizde devam etmektedir. Kurum ve kuruluşlarda anne ölümü gerçekleşmesi durumunda aynı gün bildiriminin yapılması, Anne Ölümleri İl Bildirim Formu, Bilgi Notu, 1. ve 2. Basamak verilerinin en kısa sürede Daire Başkanlığı’na sunulmak üzere Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.  
   

Yıl

Ölen Anne Sayısı

Hızı

2010

2

19,6

2011

1

9,8

2012

1

9,5

2013

3

27,1

2014

4

36,1

2015

3

27,1

 
 

Misafir Anne Uygulaması

 
    Hastane ortamı dışında doğum yapma riski taşıyan gebelere yönelik “Misafir Anne Uygulaması Projesi”2008-29 sayılı Genelgekapsamında çalışmaları devam etmektedir. İlimize ait 2013 yılı gebeler açısından Risk Bölge Haritası oluşturulmuş, proje kapsamı içine alınan annelerin hastane ortamında sağlıklı doğum yapmaları sağlanmaktadır. Doğumuna 4 haftası kalan gebelerin ay sonunda Hastane Ortamında Doğum Yapma Riski Taşıyan Gebe Tespit Formu ile davet edilip, daveti kabul etmeyen gebelere ait Tutanakların doldurulmakta ve Aile Hekimleri tarafından HSBS Misafir Anne Modülüne kayıt edilmektedir.  
   

Yıl

Davet Edilen Gebe Sayısı

Daveti Kabul Eden Gebe Sayısı

2010

576

18

2011

494

14

2012

404

12

2013

364

11

2014

328

8

2015

117

5

 
 

Aile Planlanması Programı

 
    2008-5 sayılı Genelge kapsamında Aile Planlaması çalışmaları yürütülmekte olup, AP malzemeleri AHB ve AÇS.AP Merkezlerinden ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.Aylık olarak ASM’ler tarafından gönderilen 102 Formlarla çalışmalar takip edilmektedir.  
   

Yıl

Yöntem Dağıtılan Kişi Sayısı

2010

8954

2011

9460

2012

8885

2013

19139

2014

25385

2015

36749

 
 

Aile Planlaması Uygulama Eğitimleri:

 
    ASM ve TSM’lerde çalışan personele hizmet içi eğitimler devam etmektedir. 2015 yılında RİA Uygulama Eğitimi alan kişi sayısı 8’dir  
 

Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitimleri

 
    Üreme Sağlığı Programı kapsamında yürütülen Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi 2010/83 Genelge ile yürütülmektedir. Eğitim, Üreme Sağlığına Giriş, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri, Güvenli Annelik, Aile Planlaması Danışmanlığı ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar modüllerinden oluşmaktadır. Öncelikli olarak birinci basamak personelin bu eğitimi alması hedeflenmekte ve hizmet içi eğitimlerimiz devam etmektedir. 2012 yılında toplam 100 sağlık personeli eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır. 72 sağlık personeli eğitim almaya devam etmektedir.  
    Program İçin Tıklayınız  

 

 

 

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English