Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler

  a) Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SÜDGE)  
    2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48. maddesine istinaden iki defa alkollü olarak araç kullanma suçundan ehliyetine el konulan sürücülerin SÜDGE alması gerekmektedir. Bu bağlamda eğitimin planlaması, yapılması, yazışmaları, sekretaryası şubemiz bünyesinde yapılmakta olup, 2005 yılından itibaren faaliyet vermektedir.  
    Yıllara Göre SÜDG Eğitimine Başvuran ve Eğitim Almış Sürücü Tablosu  
   

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014

2015

  Başvuran Sürücü  Sayısı

35

121

160

172

301

368

205

378 335 628

874

  Başarılı Olmuş Sürücü Sayısı

11

96

145

133

200

232

322

338 312 344

414

 
       
  b) Tütün Kontrolü ve Denetimi  
    4207 sayılı Kanun Hükümlerinin uygulanması 2009/13 sayılı genelge ile başladı.19 Denetim ekibi ilde faaliyet göstermektedir.  
       
   

 

2009

2010

2011

2012 2013 2014

2015

2016

  Yıllık Yapılması Gereken Denetim Sayısı     12570 16760 32640 29280 28800 40000
  Yıllık Yapılan Denetim Sayısı

8368

9993

19634

33100 36476 33194

33466

44786

  Ceza kesilen işyeri sayısı

253

141

96

112 229 291

263

275

  Cezai yaptırım uygulanan kişi sayısı

42

146

109

73 150 150

151

148

 
       
  d) Sigara Bırakma Poliklinikleri  
       
   
  2012 2013 2014 2015 2016
  Muayene Edilen Hasta Sayısı 1286 1283 594

4966

4404

  Farmakolojik Tedaviye Başlanan Hasta Sayısı 844 1024 330

4771

4150

  Danışmanlık Hizmeti Verilen Hasta Sayısı 400 259 284

192

254

 
       
  e) 0-6 Yaş Çocuğun Psikolojik Gelişimini Destekleme Programı:  
    T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü27.04.2005 tarih ve 4379 sayılı Makam Onayınaistinaden ilimizde eğitimlere başlandı.  
    Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı birinci basamak sağlık hizmetleri içine çocuğun ruhsal ve sosyal gelişimini izleme ve destekleme boyutlarını entegre ederek, gebe ve çocuğun birinci basamakta biyopsikososyal bakış açısı ile izlenmesini amaçlamaktadır.  
    Müdürlüğümüze bağlı tüm periferde 2010 yılında eğitimler tamamlanmış. ÇPGD Programına ait aylık istatistikler tutulmakta ve Bakanlığımıza aylık olarak 0–6 Yaş Çocuğun Psikolojik Gelişimini Destekleme Programı Formu ile bildirilmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı nedeniyle yaşanan personel hareketliliği sebebiyle daha önce eğitim almayan personele yönelik eğitimler yapılmaktadır.  
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English