Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Mesul Müdür Atama

MESUL MÜDÜR ATANMASI-DEĞİŞİKLİĞİ


1-SERBEST ECZANELER İÇİN

1.İstenen Belgeler:
1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "dosya" için hazırlanmış olmalıdır)

2-Matbu form(“Mesul Müdür Tayin Edilmesi” için hazırlanan form kullanılmalıdır. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.)
3- Diplomanın örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka tescilli yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce  tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )
4-El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş
5-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmeli)
***Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, İlimiz Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (En son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların da mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yazı getirmesi gerekmektedir.)
6-Göz Raporu (özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır)
7- Sağlık Raporu, resmi bir sağlık kurumundan alınmış “eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığı”na dair rapordur. (Rapor, özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır)
8-Eczacının 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı.
9-4 adet vesikalık fotoğraf (polaroid veya renkli fotokopi olmamalı) (Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)
10-Askerlik nedeniyle mesul müdür atanacak ise celp kağıdı
11-Askerlik dışındaki durumlar için; eczanenin sahibi olan eczacının mesul müdür atama nedenini ve süresini belirten dilekçe, var ise belgeleri (sağlık raporu vs...)
12-Eczacı odası kayıt belgesi
13-Mesul Müdürlük belgesinin aslı (Mesul Müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge)


***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.
***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.
***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte, İl Sağlık Müdürlüğü evrak kayıta girmesi gerekmektedir.


1.2 Mesul Müdürün Ayrılışı için:

  • Üst yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanır)
  • Mesul Müdürün ayrılış dilekçesi
  • Mesul Müdürlük Belgesi'nin aslı
  • Eczanenin Sahibi olan Eczacının görevinin başına döndüğüne dair dilekçesi
  • Askerlik nedeniyle Mesul Müdür atanmış ise; Eczanenin Sahip ve Mesul Müdürü olan eczacının, askerliğinin bittiğini belirten teskerenin fotokopisi

2-ÖZEL HASTANELER İÇİN

2.1 İstenen Belgeler:
1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “dosya” için hazırlanmış olmalıdır)
2- Matbu Form (“Mesul Müdür Tayin Edilmesi” için hazırlanan form kullanılmalıdır. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)
3-Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka tescilli yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)
4-El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş
5-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmeli)


*** Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, İlimiz Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (En son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların da mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yazı getirmesi gerekmektedir.)
6-Göz Raporu (özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdiklenmiş olmalıdır)
7- Sağlık Raporu, resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya İlçe Sağlık Müdürlüğü /İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.
8-Eczacının 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı.
11-4 adet vesikalık fotoğraf(polaroid veya renkli fotokopi olmamalı)(Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)
12-Eczacı odası kayıt belgesi
13-Mesul Müdürlük belgesinin aslı (Mesul Müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge)


***Ayrılan Mesul Müdürün, ayrılış evrakları daha önce teslim edilmemişse yeni atanan Mesul Müdürün dosyasına eklenmelidir
***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.
***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.
***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte, İl Sağlık Müdürlüğü evrak kayıta girmesi gerekmektedir.
***Diplomadaki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir. (ilgili mahkeme kararı, evlenme cüzdanı, nüfus kayıt örneği vs...)


2.2 Mesul Müdürün Ayrılışı İçin:

  • Üst yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanır)
  • Mesul Müdürün ayrılış dilekçesi
  • Mesul Müdürlük Belgesi'nin aslı
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  SBN  |  İletişim Türkçe English