Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Ruh Sağlığı Programları

  a) Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Programı:  
    03.01.2008 yılında Sağlık Bakanlığı ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün23.02.2009 tarih ve 5435sayılı 2009/14 Genelgesineistinaden ilimizde eğitimlere başlandı.
 Eğiticilerimiz: Dr.Bülent ÖNGÖREN, Uzm. Psikolog Özgür TAN, Hemşire Gül ÖZKAN tarafından Hastane Acil Servis, 112 ASHİ ve 1.Basamakta görev yapan personele tüm il bazında eğitim verildi. Toplam 1040 sağlık personeline eğitim verilmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı nedeniyle yaşanan personel hareketliliği sebebiyle daha önce eğitim almayan personele yönelik eğitimler planlanmaktadır.
 Sağlık kurum ve kuruluşlarına şiddet şikayeti ile başvuran vakalarla görüşme yapılmakta ve görüşme sırasında Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kayıt Formu doldurulmak suretiyle kayıt altına alınmaktadır.2010 Mart tarihinden itibaren Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Bildirim Formu ile istatistikler tutulmakta ve Bakanlığımıza aylık olarak bildirilmektedir.
 
    Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, tüm dünyada 21. yüzyıla taşınan en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Çok boyutlu bir sorun olan kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak, ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ve bütüncül bir yaklaşımla mümkündür. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015” 10 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kitapçık için tıklayınız.    
  b) Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı:    
    KRİZ, bir olay ya da duruma bağlı olarak ortaya çıkan, bireyin başa çıkma becerilerini yetersiz kılan, yoğun bir belirsizliğin yaşandığı karmaşık bir ruhsal süreçtir.
 Sevilen bir yakının kaybı, evlenme, boşanma (anne-baba boşanması), saldırıya uğrama, taciz, tecavüz, toplu felaketler, yaş dönümleri, ekonomik veya akademik başarısızlık, ayrılıklar, sosyal ilişkilerde bozulma yaşamımızı derinden etkileme potansiyeli olan olay ve durumlardan birkaçıdır.
 Her insan kaçınılmaz olarak, yaşamı boyunca baş etmesi gereken sayısız olayla ve durumla karşılaşır. Ortaya çıkan sorunların çoğunun üstesinden gelir. Bu olay ve durumların bir kısmı ise yaşamımızı belirgin bir biçimde etkiler.
 Baş etme becerilerimiz ve sosyal desteklerimizin yetmediği durumlar göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı tarafından 18.01.2006 tarih ve 501 sayılı yazısı ile Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı oluşturulmuştur. Muğla, Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye Devlet Hastaneleri Acil Servislerinde Krize Müdahale birimleri kuruldu. Polikliniklere ve Acil Servise gelen intihar girişiminde bulunan ve kriz durumunda olan kişilere ilk müdahale yapılmakta, İntihar Girişimleri Kayıt Formu ve Kriz Durumları Kayıt Formu doldurularak bu birimlere yönlendirilmek suretiyle psikososyal destek verilmekte ve Psikiyatri uzmanına yönlendirilmektir. İntihar Girişimleri Geri Bildirim Formu ve Kriz Durumları Geribildirim Formu doldurularak aylık olarak Müdürlüğümüze gönderilmektedir. Bu veriler 6 aylık bildirimler şeklinde Bakanlığa iletilmektedir.
   
   

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
İntihar Girişim Sayısı 747 1021 1218 1261 1182 1323 1120 890 886
   
  c) Ruh Sağlığı Hastaları Sevkleri    
    Ruhsal problemi bulunan hastaların sevkleri; Genelge 2005/155’e uygun şekilde yapılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalar, Psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmekte, gerek görüldüğü hallerde, polis gözetiminde ambulansla Manisa Akıl ve Ruh Sağlığı Bölge Hastanesine gönderilmektedir. Bununla birlikte; kendisine ve çevresine zarar verme davranışları sergileyen kişilerden şikayetçilerin Valiliğe verdiği dilekçe şubemize iletildikten sonra, hastaneye getirilen şahıslar, yine psikiyatri uzmanının kararı ile Manisa Akıl ve Ruh Sağlığı Bölge Hastanesine sevk edilmektedir. Adı geçen tüm işlemlere yönelik yazışmalar, takip ve koordinasyon müdürlüğümüzce yapılmakta, RS10 Formu bağlı olduğumuz sağlık kuruluşlarına, RS40 Formu ile Bakanlığa bilgi verilmektedir.    
   

 

2010

2011

2012 2013 2014

2015

RS10 (Müdürlüğümüzce Manisa RSHH’ne sevk)

50

48

30    

70

RS 20 (Manisa RSHH’den gönderilen Hasta takip formları)

186

236

95    

215

   
  d) Sağlık Tedbiri    
    5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu; korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir.
 Muğla İlinde 2010 yılında 10, 2011 yılında 14 çocuk, 2012 yılında ise 12 çocuk hakkında sağlık tedbir kararı verilmiş olup, sağlık tedbiri kararları Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinasyonu ile hastanelerdeki Sosyal Çalışma Görevlileri (Psikolog, Sosyal Çalışmacı) tarafından yürütülmektedir.
   
   

2010

2011

2012 2013 2014

2015

10

14

12 31 35

47

   
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English