Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

BBSH Alanında Bilimsel Araştırmalar

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILACAK OLAN BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

 
 

            Üniversiteler, diğer özel ve kamu kuruluşları veya şahıslar tarafından birinci basamak sağlık   hizmetleri alanında, toplumun herhangi bir kesimini, hasta ve/veya çalışanları   kapsayacak şekilde yapılması planlanan ödev, tez çalışması, anket, proje ve sağlık taraması gibi konularda yapılmak istenen araştırmalara ilişkin izin /onay taleplerinin, mevzuat ve bilimsel esaslara dayanarak değerlendirilmesi amaçlı Müdürlüğümüzce  Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma Taleplerini Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur.Bu amaçla yapılması planlanan araştırmanın; güncel Helsinki bildirgesiklinik araştırma yönetmeliği ve iyi klinik uygulamaları kılavuzunda belirtilen standartlara uygun hazırlanması gerekmektedir.             
            Ayrıca üniversitelerin Tıp Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin mezuniyet öncesi ve sonrası halk sağlığı eğitimlerini sağlamak, halkın sağlık sorunlarının belirlenmesine ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırmalar ve halkın sağlık düzeyini yükseltici çalışmalar yapmak; sağlık çalışanlarının hizmet öncesi ve hizmet içi uygulamalı eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Muğla Sıtkı KOÇMAN Üniversitesi Rektörlüğü ile Muğla Valiliği arasında, “Valilikler ile Üniversiteler Arasında Sağlık ve Araştırma Bölgesi (SEAB) Oluşturularak İşbirliği Yapılması Hakkında Protokol” 18/09/2014 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Eğitim ve Araştırma Bölgesi olarak Menteşe İlçesi, Eğitim Araştırma Toplum Sağlığı Merkezi olarak ise Menteşe Şehbal Baydur Toplum Sağlığı Merkezi belirlenmiştir.

 
 

Araştırma İzni İçin Yapılacak Başvurularda İstenen Evraklar:

  • Etik kurul onayı
  • Dilekçe
  • Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma Taleplerini Değerlendirme Komisyonu “Başvuru Başvuru Formu”nun elektronik ortamda doldurulmuş ve ıslak imzalı hali (2 Nüsha)
  • Araştırmacının ayrıntılı özgeçmişi
  • Araştırmanın konusu, tıbbi ve kamu yararı varsa açıklanması, konu ile ilgili mevcut literatür araştırması
  • Araştırmanın finansmanının ayrıntılı açıklaması
  • Araştırmada gönüllü varsa, yazılı bilgilendirilmiş gönüllü olur formu ve olurun alınma usulü
  • Araştırmada anket kullanılacak ise kaynağı belirtilmiş şekilde anket örneği
 
 
                 
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English