Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları

Şube Görevleri

Aile Hekimliği Uygulama

  1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
  2. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
  3. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarlaişbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
  4. Aile hekimği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.
  5. Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekanların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
  6. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
  7. Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
  8. ASM gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.
  9. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.
  10. Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English