Aile Hekimliği
Evde Sağlık Hizmetleri
Deniz Suyu
E-Posta
Bilgi Güvenliği
Kamu Hizmet Standartları
 

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMLERİ ÇALIŞMA TALİMATI

6.11.2013 

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMLERİ ÇALIŞMA TALİMATI

Şiddete maruz kalan sağlık personelinin şikâyetçi olup olmama durumuna ve şikâyetçi olmasına rağmen hukuki yardım talep etmemesi durumuna göre 3 şekilde değişiklik göstermektedir.

1.Şiddet mağduru personelin şikâyetçi olmaması durumunda işlemler şu şekilde yürütülür.

·         Söz konusu Sağlık çalışanından, şiddete maruz bırakan kişi ile ilgili herhangi bir şikâyetinin olmadığı ve hukuki yardım talebinin bulunmadığını bildirir dilekçe alınır.

·         Sağlık Çalışanının şikâyetçi olmasa dahi Cumhuriyet Başsavcılığına ve Emniyet Müdürlüğüne bildirim yapılır. Personel Adli Makamlarda şikayetçi olup olmadığnı kendisi beyan eder.

·         Söz konusu bildirimin tamamlanması için,  Şiddet Vakası Tutanağı ve sağlık personelinin şikâyetinin olmadığını bildirir dilekçe ile birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne resmi yazı yazılır.         

2.Mağdurun şikâyetçi olması durumunda şu işlemler yürütülür.

·         Şiddet mağduru kişinin  Hukuki Yardım Talep Formu doldurması sağlanır.

·         Birim tarafından, söz konusu şiddet vakası tutanağı ve hukuki yardım talep formu ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına ve Emniyet Müdürlüğüne bildirim yapılır. 

·         İlgili bildirimin tamamlanması için Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne resmi yazı yazılır ve Hukuki Yardım Talep Formu, Şiddet Vakası Tutanağı, Cumhuriyet Başsavcılığına ve Emniyet Müdürlüğü’ne bildirim yapıldığını gösterir belge ve varsa şiddet vakası ile ilgili diğer belgeler ekte sunulur.

·         Yapılan tüm işlemler, Sağlık Bakanlığı Alo 113 Beyaz Kod Sayfasına ayrıca kayıt yapılmalıdır.

3.Şiddet mağduru personelin hukuki yardım talep etmeyip, sadece şikâyetçi olmak istemesi durumunda işlemler şu şekilde yürütülür.

·      Şiddete maruz kalan personelden, vaka ile ilgili şikâyetinin olduğunu ancak İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Bürosu tarafından verilecek olan hukuki yardımı talep etmediğini bildirir dilekçe alınır.

·      Birim tarafından, söz konusu Şiddet Vakası Tutanağı  ve söz konusu dilekçe ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına ve Emniyet Müdürlüğüne bildirim yapılır. 

·      İlgili bildirimin tamamlanması için Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne resmi yazı yazılır ve Şiddet Vakası Tutanağı, Savcılık ve Emniyet Müdürlüğü’ne bildirim yapıldığını gösterir belge, söz konusu dilekçe ve varsa şiddet vakası ile ilgili diğer belgeler ekte sunulur.

·      Hukuki yardım talep edilmediği için “hukuki yardım talep formu” doldurulmayacak, personelin hukuki yardım talep etmediği belirtilerek yukarıda belirtildiği şekilde bildirim yapılacaktır. Bu nedenle yapılacak olan bildirimde olay, kişi ve bilgilerinin ayrıntılı olarak yer alması gerekliliğine dikkat edilmesi önem taşımaktadır.

·      Yapılan tüm işlemler, Sağlık Bakanlığı Alo 113 Beyaz Kod Sayfasına ayrıca kayıt yapılmalıdır.

*Suça konu olan tüm sözel ifadelerin ve fiili tutum ve davranışların Şiddet Vakası Tutanaklarında açıkça ve ayrıntılı olarak belirtilmesi önem arz etmektedir.

 

**İlçelerde meydana gelen Beyaz Kod durumlarında yukarıda bahsedilen iş ve işlemlerin ( tutnakların tutulması, suç duyurusunda bulunulması, hukuki yardım talep formunun doldurulması, Muğla Halk Sağlığına bildirilmesi vb.) TSM’lerce yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Alo 113 Beyaz Kod Web Sayfası

HUKUKİ YARDIM TALEP FORMU

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Anasayfa  |  Aile Hekimliği  |  Halk Sağlığı Laboratuvarı  |  GARD  |  Personel Yemek Listesi  |  SBN  |  İletişim Türkçe English